Co z samowolką budowlaną?

Samowolka budowlana powoduje, że można dostać nakaz do rozbiórki, jednak można zalegalizować dany obiekt. Niestety można dostać karę za to, że nie zgłosiło się do odpowiednich władz, a największa kwota może sięgać 50 tys. złotych jako kara. Wyjątkiem jest to, że nie wiedzieliśmy o tej zmianie, ponieważ poprzedni właściciele zrobili to w tajemnicy.

Przy zauważeniu, że nastąpiła w przeszłości zmiana, o której mieszkańcy nie wiedzieli, a zostało wybudowane nowe pomieszczenie to nowi właściciele mogą mieć problemy z danym pomieszczeniem ze względu na to, że jest to jako samowolka budowlana oraz nie ma ich w planach.